BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie lub mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://betsafe.themedia.jp/pages/5252263/page_202108311538 Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoko plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod wzgl?dem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – b?d? to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo pr?dko zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych wortalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie mog? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe niew?tpliwie oldschoolowa si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej systemie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy z kolei wini?, bowiem wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste u?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach po co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Ca?kiem ju? jednak o kwestiach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj faktycznie mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier przy zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i b?d? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w dzi?ki ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li chodzi o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? funkcjonuje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a kobieta naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu a? do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bez ryzyka do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Aczkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / pewien adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie mo?emy pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Musimy jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie powinni?my ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak pami?ta? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??nych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotyka? na rynku.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni po rejestracji – mamy zatem tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? wraz z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? do obrotu tak samo. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci innymi s?owy, ?e dana uciecha liczy si? do wymaga? obrotu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim zakresie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *